You are currently viewing Dziękujemy za wspólny rok 2023 Energa z grupy Orlen.

Dziękujemy za wspólny rok 2023 Energa z grupy Orlen.

Chcemy bardzo podziękować za projekt „Bliżej siebie”, za Wasze hojne wsparcie, które umożliwiło zrealizowanie naszego projektu na rzecz dzieci. Wasza pomoc była nieoceniona i miała ogromny wpływ na sukces całego przedsięwzięcia.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i nieoczywistym i niepopularnym decyzjom, które wspierają nasze działania, stworzyliśmy przestrzeń, w której dzieci mogą rozwijać swoje talenty, zdobywać nowe umiejętności i czerpać radość z aktywności fizycznej. Wasz sponsoring umożliwił nam dostarczenie niezapomnianych chwil dzieciom, które będą miały pozytywny wpływ na ich rozwój i samopoczucie.

Wasza dobroć sprawiła, że mogliśmy zorganizować szereg zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych, które otworzyły przed dziećmi nowe możliwości i perspektywy. Wasze wsparcie było nie tylko finansowe, ale również duchowe, inspirując nas do dalszych wysiłków na rzecz dobra naszej społeczności.

Niech ta chwila będzie okazją do wyrażenia naszej głębokiej wdzięczności i uznania dla Waszego zaangażowania. Dzięki Wam mamy pewność, że przyczyniamy się do pozytywnych zmian w życiu dzieci, co jest dla nas niezmiernie ważne.

Dziękujemy za to, że jesteście z nami, za Waszą hojność, serce i wiarę w naszą misję. Bez Was nie byłoby to możliwe.

Zapraszamy również na stronę naszego Mecenasa Głównego www.energa.pl,

Z głębi serca,

Zarząd Stowarzyszenia Brzostek Top Team

Dodaj komentarz