ENERGA przyznaje Tytuł Mecenasa Głównego dla Kuźni Niebieskich Talentów – w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju!

  • Post category:Projekty

Mniej nierówności. Koniec z ubóstwem. Dobre zdrowie i jakość życia. Zero głodu. Projekt odpowiada na problem związany z wykluczeniem społecznym. Dzieci i młodzież w spektrum, w tym z niepełnosprawnością intelektualną…

Czytaj dalejENERGA przyznaje Tytuł Mecenasa Głównego dla Kuźni Niebieskich Talentów – w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju!