You are currently viewing Podróż w głąb siebie..

Podróż w głąb siebie..

Poznaj. Zanim ocenisz. #Autyzmniedefiniuje

Obie rzeczy – zarówno to, przed czym uciekasz, jak i to, za czym wzdychasz – są w Tobie. #anthonydemello

Bądźcie częścią tej historii!

https://www.zawszepomorze.pl/michal-czechowicz-z-btt-chce…

Dodaj komentarz