You are currently viewing Autyści w pracy?

Autyści w pracy?

Autyzm nie definiuje.

Tylko 2%. osób z diagnozą autyzmu wykonuje w Polsce pracę zarobkową. W całej UE pracuje i zarabia średnio 10 proc. autystów, co przy 47%. zatrudnionych osób niepełnosprawnych i 72% pełnosprawnych pokazuje, że dla autystów znalezienie i utrzymanie pracy jest ogromnym wyzwaniem. A w Polsce to wręcz wyczyn.

„Polecenia odczytują bardzo literalnie, co przez szefa może być odebrane jako przejaw arogancji, wywyższania się, braku elastyczności. Albo przełożony chciał, żeby nagiąć zasady, a autysta nie zrozumiał”. Rozmowa z Marcinem Myśliwczykiem i Aleksandrem Oleszkiewiczem z Grupy auticon, przedsiębiorstwa społecznego o niemiecko-norweskich korzeniach, które zatrudnia głównie osoby w spektrum autyzmu.”
Paulina Dudek

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,30655361,24-proc-rekruterow-skreslilo-kandydata-na-pierwszej-rozmowie.html#s=BoxWeSl_1_3

Dodaj komentarz