Treningi grupowe dla dzieci

Brzostek Top Team jest młodą organizacją, lecz jeszcze jako grupa nieformalna, prowadziliśmy inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży m.in. projekt Pamiętajmy o naszych bohaterach w ramach, którego nasi zawodnicy odwiedzali szkoły podstawowe i opowiadali o swojej pasji oraz tym jak ważna w życiu jest edukacja, determinacja, sport i zdrowy styl życia. Realizujemy również projekty charytatywne z Klinika Onkologii i Hematologii w Gdańsku. Chcemy pomagać tym najbardziej potrzebującym, bezpośrednio i osobiście.

Zostań zawodnikiem BTT Boxing Kids

Projekt „Zostań zawodnikiem BTT Boxing Kids”, chce pójść krok dalej i połączyć pasję do sportu z pomocą i przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym. Projekt ten skierowany jest do młodzieży wychowującej się w placówkach wychowawczo – opiekuńczych w województwie pomorskim.
Zakłada on stworzenie szkółki bokserskiej w ramach Stowarzyszenia Brzostek Top Team dla wszystkich chętnych dzieci oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W naszej szkółce nie uczymy się bić. Chcemy aby to miejsce wychowywało małych mistrzów życia. Często te dzieci nie posiadają żadnych wzorców ani w rodzinach, ani w szkołach, ani tym bardziej wśród rówieśników.


Szkółka jest dla wszystkich dzieci, natomiast opieką finansową chcemy objąć wyłącznie dzieci wychowujące się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa pomorskiego. Kryterium wyboru uczestników będzie ich wiek – jako dolną granicę przyjęto 6 lat, gdyż jest to okres, w którym dzieci i młodzież zaczynają doświadczać wykluczenia oraz aktywnie poszukują pasji i drogi rozwoju. Lista uczestników projektu zostanie opracowana w wyniku zgłoszeń i spotkań z dyrektorami/wychowawcami poszczególnych placówek, przy założeniu zapewnienia równego dostępu zarówno dziewczynek i chłopców do udziału w projekcie. Udział w projekcie nie został w żadnym stopniu uzależniony od poziomu wykształcenia oraz indywidualnych cech psychofizycznych, stanu zdrowia czy potencjału intelektualnego wychowanków.

Bardzo chcemy aby te zajęcia łączyły w sobie uniwersalne wartości, związane zarówno z doskonaleniem umiejętności społecznych i interpersonalnych jak i z zarażaniem pasją do sportu. Szkółka będzie funkcjonowała w oparciu o autorski plan zajęć.

5

Założenia projektu

Projekt zakłada objęcie grupy ok 30 dzieci, zajęciami w celu rozwoju takich kompetencji jak: umiejętność rozwiązywania konfliktów, komunikacja, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i swój rozwój, zwiększanie oraz pogłębianie kompetencji interpersonalnych i społecznych.
W ramach projektu w każdym tygodniu odbędzie się 1 – 2 treningi w grupach średnio 20 osobowych. Każdy trening potrwa około 2h. Wszystko zależy od liczby chętnych.
W początkowej fazie projektu przeprowadzimy zapisy i rekrutacje w zależności od wieku, zapotrzebowania i zainteresowania tematyką zajęć. 

W trakcie tych zajęć dzieci nauczą się etyki sali treningowej oraz pracy w grupie. Nauka sportów walki kształtuje charakter oraz uczy samodyscypliny. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy z przygotowaniem pedagogicznym, wieloletnim doświadczeniem zawodniczym i trenerskim w pracy z dziećmi. Dodatkowe zalety treningu sztuk walk to: wszechstronny rozwój psychomotoryczny, kształtowanie postawy Fair-Play, nauka radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
Najważniejsze jednak co chcemy im zaoferować to poczucie przynależności, na którym zbudują swoją wartość i nowe, być może lepsze, życie niż to które znają.