You are currently viewing Niebieska Kuźnia Talentów otwiera nabór

Niebieska Kuźnia Talentów otwiera nabór

Akademia Boksu dla dzieci ze spektrum rozwija się!

Akademia Boksu dla dzieci ze spektrum otwiera kolejną grupę.

Zajęcia będą odbywać się teraz 3 razy w tygodniu;

🥊Poniedziałek 15.00 dzieci starsze (9-13 lat) – brak miejsc

🥊Środa 15.00 dzieci młodsze (4-8 lat) – brak miejsc

🥊Piątek 15.00 – nowy nabór – grupa mieszana – wolne ostatnie miejsca

Zgłoszenia na adres zapisybtt@gmail.com

CZY NASZ POMYSŁ SIĘ SPRAWDZA?

TAK! Ponieważ: „Kuźnia Niebieskich Talentów” to bardzo szczegółowo merytorycznie i technicznie przygotowany scenariusz pracy z dziećmi o wyjątkowych potrzebach, którego głównym nurtem jest zaangażowanie działań sportowych w pracę terapeutyczną oraz nawiązywanie trwałej więzi z dzieckiem, pomoc w wyrażaniu własnego „Ja” i wzbudzenie ekspresji emocjonalnej, dość często stłumionej przez zaburzenia rozwojowe.

✅Komponent pedagogiczny

wdrożenie najnowszych wyników badań

wiedza akademicka

narzędzia komunikacji alternatywnej AAC

✅Komponent sportowy

scenariusze treningowe

plany i harmonogramy dyscyplin

„know how” oparte na doświadczeniu

✅Komponent biznesowy

gotowe rozwiązania crowdfundingowe

wskazówki skutecznego fundraisingu

model zaangażowania pracowników

„Sfinansowano ze środków Funduszu Grantowego FIR”.

operator UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju . Partnerzy strategiczni: Polpharma i LPP. Partnerzy Funduszu: GFRG, ERGO Hestia, GFKM, Farm Frites Poland. Patroni Funduszu: Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Miasto Gdańsk , Kampania 17 celów.

Dodaj komentarz