Z wdzięczności do społecznej niepodległości

Projekt “Z wdzięczności do Społecznej Niepodległości” skierowany był do mieszkańców gdańskiej dzielnicy Zaspa, ale też otwarty dla wszystkich chętnych dzieci. Miał na celu zintegrowanie oraz zaktywizowanie społeczności lokalnej, poprzez organizację jednodniowego wydarzenia. Wydarzenie składało się z części pokazowej ekspertów ze szkół walk, których działania skupiają się w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, ochrony zdrowia własnego i innych w nieprzewidzianych sytuacjach zagrożenia oraz z części treningowej w trakcie, której najmłodsi uczestnicy będą mieli okazję poznać techniki obronne. 


Chęć realizacji tego typu przedsięwzięcia była podyktowana niskim rozwojem wspólnot lokalnych oraz małą integracją w najbliższym otoczeniu. Zauważamy nasilenie problemu samotności i trudnej sytuacji społecznej i materialnej wśród osób w różnym wieku. Poprzez zmiany technologiczne zmieniają się formy komunikacji międzyludzkiej. Zatraca się kontakt bezpośredni konieczny do budowania postaw obywatelskich.
Projekt składał się z części pokazowej i części treningowej skierowanej do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (8-15 lat). Ilość uczestników jest ograniczona do 40 uczestników. 


Jeśli tego typu formuła wydarzenia będzie cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców, planujemy organizować je jako wydarzenie cykliczne.
Projekt zrealizowany był „Pro defensione pro historia – wspieramy aktywności proobronne i historyczne dla Polski” realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 na podstawie oferty nr 133, wspartej dotacją przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie umowy nr 213_II/2018