Pamiętajmy o naszych bohaterach

Od 2017 r. do dziś Stowarzyszenie Brzostek Top Team i Szkoły Podstawowe w Gdańsku realizują projekt „Pamiętajmy o naszych bohaterach”. W ramach projektu sportowcy: trener Maciej Brzostek oraz zawodnicy tacy jak Damian Kostrzewa odwiedzają szkoły podstawowe i opowiadali o swojej pasji oraz tym jak ważna w życiu codziennym jest edukacja, determinacja, sport i zdrowy styl życia. W tej atmosferze poruszone zostały przez nich także tak ważne tematy, jak patriotyzm, to że warto być odważnym, starać się w tym co robimy i pamiętać o tym skąd jesteśmy.

Spotkania zostały uświetnione pokazami walki, a także wspólnym treningiem.

Kolejna część projektu „Pamiętamy o Bohaterach” prowadzona jest przy wsparciu Muzeum II Wojny Światowej oraz grona pedagogicznego gdańskich placówek oświatowych. W jego ramach uczniowie, raz w miesiącu, uczestniczą w wycieczkach edukacyjno-historycznych do Muzeum II Wojny Światowej. W trakcie zwiedzania uczniowie wysłuchują informacji na temat historii naszego kraju, zwłaszcza walk narodowowyzwoleńczych w XIX i XX wieku.
Muzeum jest nowoczesnym, przyjaznym młodemu człowiekowi miejscem, pozwalającym chłonąć wiedzę poprzez obraz. Opowiada czym jest wojna i jakim piekłem były lata konfliktów międzynarodowych. Muzeum świetnie opowiada również historie zwykłych ludzi i ich życie podczas wojny ( zarówno w Polsce jak i w innych krajach). To jedno z najważniejszych muzeum nie tylko w Gdańsku. 


Projekt ten, o tematyce historycznej, miał na celu upamiętnienie i uhonorowanie polskich bohaterów. Bazując na historiach walczących żołnierzy i cywilów, członkowie stowarzyszenia starali się wzmacniać u dzieci poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Wspominając tych wielkich znanych bohaterów walk o wolność powinniśmy pamiętać również o zwykłych żołnierzach, którzy oddali swoje życie na polach bitewnych w imię miłości Ojczyzny.