Wsparcie dla pacjentów Kliniki Hematologii

Od dwóch lat regularnie organizujemy zbiórki zabawek i wraz ze sportowcami (bokserzy, rugbyści, piłkarze) odwiedzamy chore dzieci, rozdajemy prezenty i odznaczenia, na których jest napisane: walczymy o marzenia! Włączajmy się aktywnie we wszelkie akcje charytatywne i wolontariackie, na terenie szpitala, w których możemy pomóc dzieciom lepiej przeżyć ich pobyt w szpitalu. Starajmy się, aby uśmiechów było jak najwięcej. Chcemy aby ich śmiech był dla nich czynnikiem poprawiający jakość życia i środkiem przekraczania granic między ludźmi, dzięki czemu możliwe są wzajemne poznanie, dialog, przyjaźń itp. Pomagamy tam, gdzie jest potrzebna bezinteresowna pomoc. Rozmawiamy z rodzicami, pomagamy – słuchając, a czasami wpieramy ich finansowo w zakupie leków czy pokrywamy niezbędne koszty pobytu. Choroba dziecka to ogromny dramat dla całej rodziny. Nie tylko dla rodziców ale też rodzeństwa. 


Chcemy pomagać tym najbardziej potrzebującym, bezpośrednio i osobiście. Nie posiadamy siły budowania wielkich oddziałów, ale jesteśmy tam gdzie nas potrzebują najbardziej. Każdy członek stowarzyszenia działa w 100% pro bono. Dla nas los tych dzieci jest ważny.