You are currently viewing ENERGA przyznaje Tytuł Mecenasa Głównego dla  Kuźni Niebieskich Talentów – w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju!

ENERGA przyznaje Tytuł Mecenasa Głównego dla Kuźni Niebieskich Talentów – w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju!

Mniej nierówności. Koniec z ubóstwem. Dobre zdrowie i jakość życia. Zero głodu.

Projekt odpowiada na problem związany z wykluczeniem społecznym. Dzieci i młodzież w spektrum, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (NI), nie są w Polsce traktowani podmiotowo, ich zależność od opiekunów przekłada się na ich postrzeganie przez społeczeństwo. Projekt ospowi

Projekt odpowiada również na 3 cele zrównoważonego rozwoju takie jak;

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Zmniejszanie nierówności

Partnerstwa na rzecz celów

Projekt zakłada wielowymiarową pomoc w kształtowaniu umiejętności społecznych aktywizowanie i integracje dzieci z zaburzeniami poprzez wspólne treningi w ramach zajęć bokserskich oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców i opiekunów.

Celem oferowanej terapii zajęciowej jest:

– leczenie zaburzeń pracy mózgu, przez uporządkowanie i utrwalenie na właściwym poziomie poszczególnych fal mózgowych,

– rozwój potencjału pracy mózgu.

Rezultatem zadania będzie zwiększanie spójności społecznej przez przeciwdziałanie wykluczeniem, w różnych grupach społecznych i środowiskowych poprzez;

1. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich bez względu na status społeczny, sprawność, wiek, płeć, pochodzenie.

2. Stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami to jest dzieci w spektrum (pod opieką specjalistów).

3. Poszerzenie zakresu oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej poprzez wspólne treningi, ale też dostępność psychologa na terenie klubu.

4. Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Data realizacji 1 października 2022 – 31 grudnia 2022

Dodaj komentarz