You are currently viewing Drużyna Energii

Drużyna Energii

W dobie pojawiających się co rusz kolejnych nowinek technologicznych, które młodzi ludzie uwielbiają, nie powinniśmy zapominać o tym, jak ważną rolę w ich rozwoju odgrywa ruch. Właśnie dlatego w Drużynie Energii wykorzystujemy media społecznościowe i Internet, by pokazać uczniom, że sport może też być dobrym sposobem na wspólne spędzanie czasu.

Jak wziąć udział?

Drużyna Energii kierowana jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Aby zgłosić nową szkołę do projektu, należy przygotować trwające maksymalnie 150 sekund wideo lub prezentację multimedialną prezentującą sportowy charakter placówki. 

Szkoły, które już ćwiczyły z Drużyną, mają jeszcze łatwiej – wystarczy ponowna rejestracja placówki przez nauczyciela reprezentującego szkołę i akceptacja aktualnego regulaminu.

Jaki jest cel tego programu?

to akcja, która ma za cel zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce.

Szkoły, które już ćwiczyły z Drużyną, mają łatwiej – wystarczy ponowna rejestracja placówki przez nauczyciela reprezentującego szkołę i akceptacja aktualnego regulaminu.

Więcej szczegółów na stronie #DrużynaEnergii

https://druzynaenergii.pl/

Dodaj komentarz